Oferta

1. Lekarz Medycyny Pracy - badania wstępne i okresowe - wszystkie zawody - zgodnie ze skierowaniem pracodawców.

     a - Badania Lekarza Medycyny Pracy : operatorów wózków i maszyn, badania wysokościowe, sportowców, pracowników ochrony, książeczki zdrowia itp.

Warunkiem podjęcia pracy w każdym zawodzie - obowiązuje Badanie Lekarskie wstępne - następnie okresowe - a w  niektórych przypadkach także kontrolne. Obowiązek Badań Lekarskich do każdego rodzaju pracy. Jest przewidziany w Kodeksie Pracy ,oraz Ustawie Ministra Zdrowia o Medycynie Pracy. Pracodawca ma obowiązek wystawienia skierowania na badania lekarskie - zgodnie z wykonywanym zawodem. Cel badań - określa przydatność i możliwość wykonywania danego zawodu/zgodnie z oczekiwaniami. Wszystkie badania lekarskie potrzebne do pracy - finansuje pracodawca Kodeks Pracy Art. 229 par.6, ale są pewne luki w przepisach. Dokładnie wyjaśni Radca Prawny

2. Lekarz Medycyny Pracy - badania kierowców wszystkie kategorie, ze skierowaniami Starostów,
Prezydentów itp.

3. Badania Psychologiczne - kierowcy wszystkie kategorie, operatorów maszyn i wózków, wysokościowe, instruktorów, itp.

     b - Badania Psychologiczne - kierowcy wszystkie kategorie, za punkty po alkoholu, po środkach zabronionych Ust. z 2014 r ze skierowaniami Starostów , Prezydentów miast, instruktorów , egzaminatorów, pracowników ochrony, sportowców - oraz  zawodów o strategicznym znaczeniu. Badania wysokościowe -zawody w budownictwie.

A: Pamiętaj żeby przyjść wypoczęty/a,  zdrowy/a,

B: Nie pij alkoholu na 48 godzin przed badaniem / uwaga na środki odurzające itp.


Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty/paszport,  
 • skierowanie od lekarza, 
 • okulary, jeżeli nosisz soczewki,
 • aparat słuchowy/ jeżeli używasz

Przebieg Badania Psychologicznego - czas około 1 godziny - zależny od osoby badanej i jego predyspozycji.


Określone czynności badania:

 1. Ankieta i testy papierowe.
 2. Badania Aparaturowe .
 3. Wywiad psychologiczny ukierunkowany.

Pacjent po zakończeniu badania - otrzymuje orzeczenie psychologiczne. Ceny badań, niektóre ustawowe np Kierowca 150 zł. pozostałe do uzgodnienia.
 

4. Badania Okulistyczne - kierowcy i inne zawody / pomoc i leczenie okulistyczne.

Badanie okulistyczne - specjalizujemy się w Badaniach Kierowców - ze skierowaniami Lekarzy Medycyny Pracy. Badania Okulistyczne zgodnie z Ustawą z 17 lipca 2014/ oraz ich nowelizacji/ -- uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, kierowców wszystkich kategorii zawodowych. Wyjątek stanowią przyszli kursanci starający się o prawo jazdy amatorskie, ale zdarzają się przypadki, że lekarz musi zlecić dodatkowe badania - okulistyczne, psychologiczne, laryngologiczne, neurologiczne.

Badania okulistyczne - kierowców:

 1. Konsultacja okulistyczna
 2. Badanie - oceniające widzenie zmierzchowe
 3. Zjawisko olśnienia , wrażliwość na kontrast , są obowiązkowe przy kategoriach zawodowych.

na badania przynosimy skierowanie, dowód osobisty/paszport.

Ceny do uzgodnienia, w każdym przypadku indywidualnie z pacjentem.

5. Badaniania laryngologiczne - kierowcy i inne zawody /pomoc - leczenie - porady

Pacjent -  kierowca powinien posiadać skierowanie lekarza medycyny pracy - w nim określone rodzaje badań.
Ceny ustalamy indywidualnie z pacjentem.

Badania Laryngologiczne - kierowcy skierowanie lekarza medycyny pracy - badania podstawowe oraz według zaleceń lekarza.

 1. Badanie równowagi.
 2. Badanie słuchu- lub innych według wskazań lekarza prowadzącego danego pacjenta.

 Dokumenty potwierdzające tożsamość.

Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT!!!